Klepperdans

Begin jaren ‘80 reisde Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven voor het eerst naar een folklorefestival in Spanje en maakten daar kennis met de typische castagnetten. Dree Pauwels, toenmalig voorzitter van de groep en jarenlang lid van het Dansarchief,  vroeg zich af of er ook zoiets bestond als ‘Vlaamse castagnetten’. Navraag bij de bevriende muzikanten van ‘t Kliekske en Het Brabants Volksorkest gaf aan dat er wel degelijk houten kleppers werden gebruikt als slagwerk door muzikanten.

Lees meer »

Kruiskessteek

In een dansbundel van Tijl Uylenspiegel van 26 januari 1991 vonden we verschillende dansen die gecreëerd werden door Wappy Verhelst, geen onbekende in de Vlaamse volksdanswereld. Een van zijn dansen is hier al eerder verschenen : Waver Walske.  

Lees meer »

Sinksenbruid

Veel van de gebruiken die met Pinksteren verband hadden, zijn intussen verdwenen. Zo was er bijvoorbeeld het vieren van de Pinksterbruid.

Lees meer »

Polka in de Laenen

In 2015 nam Els Laenen afscheid als dansleidster van De Moeffeleer na meer dan 10 jaar dansleiding. In die tijd kneedde ze onze groep tot een volwaardige optredensgroep, die sterk was in afwerking en kon uitpakken met spetterende optredens.

Lees meer »

Koeketiene

In juli 2023 schitterde Koninklijke Dansgroep “Zonne” uit Turnhout op Werelddansfestival Hello! Schoten.  Een van de dansen op hun programma is deze ‘Koeketiene’, een wervelende dans, boeiend en mooi om naar te kijken. 

Lees meer »

Over de Rozenwals

Naar aanleiding van het overlijden van Andrea Sterck op 16 januari jl.  wisselde ik  herinneringen uit met Wieland Volkaert.  Ikzelf als lid van een prille - toen volkskunstgroep - Gelmel en Wieland als iemand die bij haar regelmatig cursus volgde.  De overpeinzingen brachten ons bij de Rozenwals en hoe de betekenisvolle details verdwenen waren bij de uitvoeringen.  Wieland was zo vriendelijk om daarover het onderstaande artikel te schrijven...  

Lees meer »

Een kinneke kopen

Kinderrijkdom werd vroeger, zeker op het platteland, beschouwd als een zegen.   In stedelijke milieus, zeker in de hoofdstad, was men bevreesd voor de gevolgen van een stijgend geboortecijfer in Vlaanderen tegenover een achteruitgang van het bevolkingscijfer in Wallonië. Er werd dikwijls gespot met ‘de lapinerie flamande’ (de Vlaamse konijnenkweek) zoals men daar de kinderrijke gezinnen noemde. 

Lees meer »

Fijfer en Trom

Op sommige traditionele volksfeesten in Vlaanderen is het instrumentenduo fijfer en trom niet weg te denken. Het zijn de laatste getuigenissen van een ooit bijzonder geliefde muzikale traditie, ontstaan in de 15e eeuw onder invloed van Zwitserse huurlingentroepen.   Deze in oorsprong militaire instrumentencombinatie werd al vlug een vast onderdeel in het Vlaamse volksleven vooral voor ceremonies op straten en pleinen.

Lees meer »

De kwelduivel

Speelschaar Ossaart werd opgericht in 1969 door Hugo Pieters. De  naam Ossaart verwijst naar een kwelduivel die actief was in het  Waasland en de dronkaards op de rug sprong tot zij het gewicht niet meer  konden dragen zodat zij er bij neervielen. Vandaar de verwijzing naar de naam van de zwaarddans : de Kwelduivel.

Lees meer »

Waver walske

Sinds 1980 is de groep Tijl Uylenspiegel uit Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen gekend voor het  brengen van volksdansen waarbij ook gebruik gemaakt wordt van  stokken, bezems, zakdoeken en meer. Ook vendelzwaaien en het unieke Opsinjoor gooien behoren tot hun repertorium.

Lees meer »

Frans Jacob : volksdans en poppenspel

Frans Jacob  (06/02/1927-23/03/2003) werd  geboren in Antwerpen.  Hij maakte deel uit van de Kindergroep ‘Kabouters’ (Antwerpen), ‘Kunst en Vermaak’ (Antwerpen), Jeugdgroep ‘De marentak’ (Hoboken)en ‘de Speelschaar‘ Antwerpen.

Lees meer »

De Polka van Berg

Gonda Fevez (1952-2014) was geruime tijd voorzitster en dansleidster van de Vlaamse Volkskunstgroep “De Kegelaar” uit Wilrijk.

Lees meer »

Wals van Zemst

Tussen een aantal dansen in ons archief vond ik deze 'Wals van Zemst'.  Qua melodie is het een wals die je zo mee voert.  De muziek is te vinden op de CD Airekes (1997) van de groep Jan Smed.  Een schitterende CD ten andere maar nog moeilijk te vinden.  

Lees meer »

De Kortrijkse pijpendans

In de Westhoek werden niet alleen regelmatig zwaarddansen gebracht maar ook dansen met kleipijpen stonden op het programma.  Niet verwonderlijk, de kleipijpenfabriek “De Bevere”’ was gevestigd te Kortrijk, niet ver van het Astridpark op de wijk Overleie.

Lees meer »

Piet Pottie - 90 jaar

Piet Pottie werd 90 jaar op 7 augustus 2023. Naar aanleiding daarvan ging een VVKB-delegatie op 5 augustus naar De Pinte voor een bezoek aan Piet. Zij hadden een karrevracht aan gelukwensen mee van veel volksdansgroepen en volkskunstliefhebbers uit gans Vlaanderen. De Dansgazet sluit zich hierbij graag aan.

Lees meer »

Dem-dans

De Dem-dans, creatie van Piet Pottie*, is een  dans geïnspireerd door het arbeidsproces van de vlasbewerking.  

Lees meer »

Europeade 2023

Deze zomer maken tal van volkskunstgroepen de koffers klaar voor een massale deelname aan de 58ste Europeade van 12 tot 16 juli 2023 in Gotha, Duitsland. Gotha is een stad met 45.000 inwoners in de Duitse deelstaat Thüringen.

Lees meer »

Kadullekens

Uit het archief van Lieveke Van der Keilen ontvingen we volgende dans voor vier jongens : de Kadullekens. 

Lees meer »

De wisselgalop

Een tijdje geleden kreeg ik bericht van Volkskunstgroep Pierlala van Sint-Truiden dat ze al hun dansen met beschrijvingen, audio en filmbeelden op hun website hadden gezet.  Bedoeling was dat de website als een soort gratis bibliotheek zou fungeren voor elke volksdansgroep die info betreffende volksdansen zocht. 

Lees meer »

Hubert Boone 70 jaar muzikant

Hubert Boone viert in mei 2023 zijn 70-jaar muzikant zijn. Deze viering gaat door op zondag 14 mei  te Kampenhout met een groot benefietconcert, ten voordele van een hulpbehoevende familie in Oezbekistan.

Lees meer »

De wasvrouwendans

Vroeger was maandag de grote wasdag, maar de voorbereidingen begonnen al op zondagavond. De witte was werd in een grote wasteil gedaan, vervolgens ging er zeep op en werd er heet water overheen gegoten. De teil werd afgedekt voor de nacht, zodat het lekker warm bleef. "Kan de was schoonbroeien", zei men.

Lees meer »

Wie was Ward De Beer ?

De naam 'Ward De Beer' doet bij je misschien een belletje rinkelen.  Of misschien is de naam je helemaal onbekend.   Dan is het zeker hoog tijd om daar wat verandering in te brengen.

Lees meer »

Wat eten we vandaag ?

“Je kunt je niet voorstellen hoe ik vis eten beu ben en hoe erg ik naar vlees verlang…” Het stond geschreven in een schoolboek van een jongen die leefde in het midden van de 15e eeuw.  Hij had de hele vastentijd niets anders dan zoute vis gegeten.

Lees meer »

De Stokkendans van Borgerweert

Volksdansgroep De Scheldemeeuwen was een levendige groep met trommelkorps, vendeliers, kindergroep en een volwassenengroep. Leuk om weten is dat deze volksdansgroep ook een eigen Reus had:  “Stanni met de meeuw”. 

Lees meer »

Stafkes wals

In de jaren '90 was Staf Cogneau de muzikant van dienst bij de volksdansgroep 'Boerke Naas'.  Zijn enthousiasme en inzet inspireerde Sigrun Van Eynde om op een van zijn  walskes een dans te maken : Stafkes wals die we met veel plezier hier publiceren.  

Lees meer »

Gouden Naaske

De groep Boerke Naas, in 1949 door Nest Van Eynde gesticht, is de oudste volkskunstgroep van Sint-Niklaas en een van de oudsten in Vlaanderen. 

Lees meer »

Bezemdans en Aalsterse Gilles

Volgens Wikipedia ontstond het Aalsters carnaval reeds  in de middeleeuwen. Cavalcades of optochten (vanaf 1851) werden nog niet georganiseerd door het stadsbestuur dat was pas sinds 1923.  Een van de verenigingen die steevast meedoen zijn de Aalsterse Gilles waarvan de vrouwelijke leden zelfs een bezemdans uitvoeren. Tijd om even bij te lezen…

Lees meer »

De Zevensprong van Kapellen

Bij volksdansfeesten kende de Zevensprong altijd veel bijval als gemeenschapsdans (zeker door jongeren en kinderen). Velen zullen allicht deze dans kennen als kinderdans.  Toch is  hij blijven voortleven onder volwassenen, zoals in de Kempen en in Brabant. Daar kende men hem onder de naam Zevenslag.  In de Zuiderkempen heette hij Zeventrap. Ook in Limburg werd hij bij dorpskermissen als vermakelijkheid getoond waarbij gezongen werd “Heb je wel gehoord van de zeven en de zeven …”.  Maar algemeen genomen kennen we deze dans als Zevensprong.  Niet alleen werd hij gedanst in de gildes, ook muziekmaatschappijen hadden deze dans op hun programma staan.

Lees meer »

Aaneengevrozen....

In 1983 bracht Volkskunstgroep Drieske Nijpers een bijzonder boek uit : Zo de ouden zongen, Het levende erfgoed van de Vlaamse Volkszanger in het Waasland… 

Lees meer »

De Mechelaar

Deze dans, De Mechelaar, werd gecreëerd door Annemarie De Ridder en de Pluswerking.Mechelaar Geert Buys was, samen met Annemarie en Wim De Coninck (†), één van de medeoprichters van de Plus-werking. Deze werking ontstond binnen de schoot van VVKB en groeide verder uit bij Danspunt. Na enkele jaren werd de werking verdergezet binnen Damuza.Geert Buys besloot in 2016 te stoppen als lesgever bij de Pluswerking. Bij zijn “pensionering” vond de “Pluscommissie” het dan ook fijn om een dans aan hem op te dragen, als geste voor de energie die Geert jarenlang stak in de volksdans.

Lees meer »