De kracht van samenwerken

 

Eerder dit jaar kregen we nogal wat vragen binnen over de uitvoering van danspassen die niet regelmatig gebruikt worden.

Er was bijvoorbeeld twijfel omtrent het verschil tussen de verschillende soorten polka (Kempen, Brabant). Op de filmpjes van dansoptredens is dit niet altijd  even duidelijk af te leiden. Hoewel je kon intekenen op de nieuwe ‘Dansleiderscursus’ om je te verdiepen in de passen, blijft de nood aan meer visueel studiemateriaal bestaan. 

Tijdens een gesprek met Geert Pauwels (Reuzegom) ter gelegenheid van de Paasfeesten 2023 bleek dat we dezelfde bekommernis deelden. En ook bij Danspunt, waar de Dansbank opgestart is, worstelde Leen Devyver met het niet altijd duidelijk zijn van de danspassen op filmmateriaal. Danspunt wou graag haar schouders zetten onder dit project. Een overleg verder besloten we samen te werken om danspassen te verfilmen. 

Om deze filmpjes verder uit te werken vonden we steun bij Annelies Budts die meedanste (De Kegelaar), Eddy Buyck en An Steppe, de muzikanten die de muziek verzorgden (Reuzegom).

De filmopnames en montage werden verzorgd door Hugo Bulterijst en Etienne Audenaert (Koninklijke video, film en digiclub Sint Niklaas). Ook danken we Johnny Ooye voor het nazicht van de teksten die bij de danspassen horen. We consulteerden en raadpleegden  hiervoor verschillende bundels, zie bibliografie hier onder. 

Met enige trots stellen we het eerste deel van de filmpjes voor, een reeks van 28 danspassen. Dit project is tot stand gekomen door de inzet en het enthousiasme van verschillende medewerkers. Deze filmpjes zijn nu vrij beschikbaar via YouTube (de Dansbank).

En dit smaakt alvast naar meer!     U hoort nog van ons!

 

 

Bronnen die geraadpleegd zijn :

 

Danstermen, Instituut voor Vlaamse Volkskunst, IVV, 2006

Leidraad voor volksdans, V.V.K.B., 1977

De Lustige Danser, 12 oude volksdansen, L. Doms, uitg. Caritas, 1938

Dansereye, Volkskulturele Gemeenschap Antwerpen, 1948

Terminologie, Katholieke Vlaamse Volkskunstfederatie, Antwerpen, 1952

De Danssleutel, Een vaktaal voor een Systematiek van de volksdans, Danskant, (6de druk) 2019