Piet Pottie - 90 jaar

Gepubliceerd op 26 augustus 2023 om 11:36

Piet Pottie werd 90 jaar op 7 augustus 2023. Naar aanleiding daarvan ging een VVKB-delegatie op 5 augustus naar De Pinte voor een bezoek aan Piet. Zij hadden een karrevracht aan gelukwensen mee van veel volksdansgroepen en volkskunstliefhebbers uit gans Vlaanderen. De Dansgazet sluit zich hierbij graag aan.

Piet was een van de trekkers van de Vlaamse volksdans, voornamelijk in de regio West-Vlaanderen. Jarenlang was hij erevoorzitter van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) en een veel gevraagd lesgever. Piet hield met zijn cursus Vlaamse dansen heel goed stand tussen al dat internationale ‘lesgevers’-geweld uit bijv. Amerika, Joegoslavië, Bulgarije, Turkije,…

Foto : Europeade.ee

Vele mensen hebben nog de beste herinneringen aan de volksdanscursussen die in de 70’er jaren in het domein ‘Ter Groene Poorte’ in Brugge werden georganiseerd.

Piet was de creator van de Kortrijkse pijpendans, de Matelotte én de DEM-dans, een ritmische uitbeelding van het arbeidsproces van vlasbewerking .

Niet verwonderlijk dat hij helemaal thuis was in de vlasbewerking, zijn vader was immers vlasbewerker.  Als jongeling moest Piet dan ook geregeld mee werken. De hem toevertrouwde job was die van hulp bij het slijten en het opzetten van kapellen. Het was zwaar werk, en dit in groep werken  gebeurde dikwijls al zingend. Piet herinnert zich nog : “ Leve de Leie, de Leilanden en ’t vlas!” Onmiddellijk volgde op de romantiek van het lied wel een diep opmerking die verwees naar de harde werkelijkheid : “Jow, mo mien oare!!” Lastig, lastig!

Ook het trappelen op den dent was een harde taak die onder luid scanderen de job wat lichter maakte. Bij het trappelen van het vlas(ontzaden) stegen de stemmen ook de hoogte in : “van solodam, tralere tira, van lavokat tralere tira, van geniomkat tralere tira”. Raar taaltje.

Piet waagt zich aan een veronderstelling. Dit zou een fonetische weergave kunnen zijn van Franse aanmoedigingsslogans tijdens de arbeid. Van solodam tralere tira zou komen van “une seule dame à travers elle ira”. Lavokat tralere tira, daar hoort Piet « avant quatre .. « in.  Franse aanmoedigingen, niet verwonderlijk want Vlaamse arbeiders trokken naar Frankrijk voor de vlasoogst, en omgekeerd. Ander land, ander taal, andere gebruiken.

Wie zal ’t zeggen? Wie dreunt mee tijdens een evocatie van de oogst en brengt dit stukje verleden nog eens in het voetlicht?

Tijdens een totaalspektakel met Vlaamse dans, Levend Vlaanderen, werd deze Demdans gebracht door de Westvlaamse volksdansgroepen in de schouwburg te Kortrijk in 1984. Hij werd eveneens opgevoerd in het Breugheltheater in Stellenbosch (Zuid-Afrika) (1997) tijdens de Vlaamse week aldaar. 

Ook in Ieper brachten de West-Vlaamse groepen de Demdans tijdens ‘Dansemuze’ in 2006.  Van deze twee laatste optredens hebben we opnames. Op beeld zie je pas goed hoe speciaal deze dans is. Die zullen bijgevoegd worden van zodra we toelating hebben gekregen van deze West-Vlaamse groepen. 

 

Met dank aan VVKB voor de info die ook in hun tijdschrift ‘De Driesprong’ is verschenen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.