beurs v/m

 - een markt waar de transacties openbaar zijn en waar men financiële instrumenten, goederen of diensten kan aan- en verkopen.

 - (financieel), (handel) tentoonstelling waar producenten in een bepaalde branche nieuwe producten tonen of de plaats waar zulke            

     tentoonstellingen kunnen gehouden worden

- interessante informatie

 

Gevraagd : 

 

 

Nuttige adressen :

 

Een hele tijd terug heb ik een viool laten nakijken en nieuwe strijkstok aangeschaft en was bijzonder tevreden van de service en kwaliteit.  

Daarom hier de info :

Website : www.vioolbouwsmeets.com

 

Heb jij nog nuttige adressen ivm kledij, materiaal etc ?  Laat het ons weten en we voegen ze hier bij.