De Stoetendans

Je bent te gast op een buitenlands festival en alle groepen worden verondersteld mee te lopen in een stoet... of er wordt een groot evenement in je woonplaats georganiseerd waar je met je groep meeloopt in een optocht.  Dat wordt even nadenken, niet ?  

Lees meer »

de Kadril van Mazenzele

Mazenzele (Mauzel voor de inwoners) is een deel van de gemeente Opwijk, sinds de fusie van 1977.  Het heeft zijn eigen karakter behouden met als sociaal zwaargewicht “De Gille’ (de Gilde).

Lees meer »

Brabants Centrum voor Muziektradities

De nestor van de Vlaamse volksmuziek, Hubert Boone uit Nederokkerzeel, ligt mee aan de basis van de 'revival' van de volksmuziek in Vlaanderen. Zijn rol in het opzoekingswerk hieromtrent, o.a. samen met Renaat Van Craenenbroeck, kan niet genoeg benadrukt worden. Zijn talrijke publicaties en zijn onverdroten inzet om onze Vlaamse volksmuziek in stand te houden en zo door te geven aan volgende generaties, onderstrepen zijn bijzondere waarde.  

Lees meer »

Spinningen

Een volksgebruik waar men nauwelijks iets over hoort, is  ‘spinningen’. Het is een gewoonte die vanaf de zestiende eeuw en mogelijk al vroeger, gekend was in de dorpen en op het platteland. Tijdens de lange wintermaanden lag verveling op de loer maar zoals het spreekwoord zegt: “een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil”. 

Lees meer »

Polka in P groot

Een dans om lekker even door te dansen.  De moeite om er je tanden in te zetten, maar toch makkelijk genoeg om er lekker van kunnen te genieten...deze polka in P groot.

Lees meer »

De Kadril van Lier

Via vele mediakanalen hebben we kunnen merken dat de meeste volksdansgroepen een frisse start hebben genomen.  Na de lockdownperiode, waarbij vele groepen de meest creatieve oplossingen bedachten, kunnen we eindelijk weer de dansschoenen aantrekken. 

Lees meer »

De Schottisch

Alhoewel een schottisch regelmatig op het programma staat tijdens volksdansbijeenkomsten, weten maar weinigen de oorsprong en historiek ervan.

Lees meer »

Lange Schottisch

'Onder den Toren' : wie heeft op het een of ander volksdansbal zich niet laten leiden door deze muziek en danspassen ?

Lees meer »

De klepperdans van Kapellen

Een klepperdans of klepperwals is een danstype dat als kleinere dans in veel van onze regio's voorkomt.  Ook hier in Kapellen vind je er de typische elementen in terug  : eerst de ontmoeting, het ronddansen, de twist en daarop de verzoening. Ook in de melodie zijn flarden van andere klepperdansen te horen...  Niet te verwonderen als je weet dat vroeger muzikanten van bal tot bal en van dorp tot dorp rondtrokken.  Plaatselijke muzikanten namen dan weer flarden van hetgeen ze gehoord hadden over.  Zo kreeg ieder dorp dan toch weer zijn eigen versie.  

Lees meer »

Werelddag van de Folklore: wat weten we daarover ?

Elk jaar opnieuw krijg ik bericht van een Portugese Rancho (volksdansgroep) met de aankondiging van de 'Dia Mundial del Folklore' op 22 augustus.  Dit jaar wou ik daar eens meer van weten want zelfs onze vriend 'Wikipedia' kon er niet veel zinnigs over vertellen.

Lees meer »

Trawantel - Marbisoux ?

Dit gebruik van ‘de Pèlerins’ is een van de curiosa van de lokale folklore van Marbisoux.  De datum en de plaats van het gebeuren is al sinds 1920 vastgelegd door de gemeenteraad.

Lees meer »

Uit het leven gegrepen...

Samen een lied zingen, brengt een fijne stemming... een lied zingen tussen twee dansen versterkt de aandacht door de afwisseling. Het moet niet altijd "de snijdersbank" te zijn... er ligt een schat aan liedjes te wachten van marktzangers.   

Lees meer »

Verhaal van een uitwisseling

Uitwisselingen met volksdansgroepen uit het buitenland zijn steeds een avontuur.  Soms klikt het en maak je vrienden voor het leven, soms glijdt het gewoon voorbij en soms, ja heel soms, klikt het écht niet.

Lees meer »

De Historie van de Kadril van Maldegem

Ooit weleens de Kadril van Maldegem gedanst ?   Een vlotte kadril  met afwisselende figuren.... maar de ene groep danste het zus, de andere zo....  Niet evident om gezamenlijk deze dans te brengen. Om alle problemen te vermijden werd hij ook minder en minder geprogrammeerd.

Lees meer »

Bedankt !!!

Toen we begonnen aan onze eerste blogpost, hadden we nooit gedacht dat jullie zo talrijk zouden komen lezen in onze Dansgazet. 

Lees meer »

Verhuizen.... een feest ?

Als we willen verhuizen is het vrij simpel. Een verhuisfirma wordt gecontacteerd of vrienden en familie helpen ons om al onze spullen naar het nieuwe adres te brengen. Een goede 200 jaar geleden had het iets meer voorbereiding nodig.

Lees meer »