De Zevensprong van Kapellen

Gepubliceerd op 28 januari 2023 om 20:40

Bij volksdansfeesten kende de Zevensprong altijd veel bijval als gemeenschapsdans (zeker door jongeren en kinderen). Velen zullen allicht deze dans kennen als kinderdans.  Toch is  hij blijven voortleven onder volwassenen, zoals in de Kempen en in Brabant. Daar kende men hem onder de naam Zevenslag.  In de Zuiderkempen heette hij Zeventrap. Ook in Limburg werd hij bij dorpskermissen als vermakelijkheid getoond waarbij gezongen werd “Heb je wel gehoord van de zeven en de zeven …”.  Maar algemeen genomen kennen we deze dans als Zevensprong.  Niet alleen werd hij gedanst in de gildes, ook muziekmaatschappijen hadden deze dans op hun programma staan.

De Zevensprong is bekend in Wallonië (Sept sauts), Nederland, Duitsland (Söbensprong, Siebentritt, Siebenter Sprung…) en Oostenrijk.  Ook in Frankrijk (danse  à sept sauts) en Scandinavië was dit type dans gekend (bv. Zweedse ‘sjauspringar’ of Deensy ‘sysspring’, beide als mannendans gekend).

Rond de oorsprong van de dans gaan nogal wat theoriën rond, van offerdans tot de dondergod (het notenbeeld zou het neerslaan van de bliksem weergeven) tot bespotting van de adel  (‘wie zegt dat ik niet dansen kan, ik dans gelijk een edelman’). Wat in ieder geval buiten kijf staat, is dat de dans van hoge ouderdom is.  De opbouw van de melodieën wijzen op een vroeg- of zelfs voor-middeleeuwse oorsprong.  Volgens Aenne Goldschmidt zou de term ‘Siebensprung’ al vermeld worden in een luitboek van 1605.  Anderen houden de oudste notering op 1770.  

De Zevensprong uit Kapellen, die we vandaag aan u voorstellen, heeft een melodie die bijna identiek is aan ‘Lou Saut de la Pigo’ (de dans van de ekster), een dans uit Gascogne die voorkomt in de bundel van Jean Poueigh (‘Chansons populaires des Pyrénées françaises’, 1933) waarvan hier een klein stukje ter vergelijking ( met de partituur) :

Om te eindigen toch even vermelden dat info over de Zevensprong en nog veel meer te lezen is in het boek van Hubert Boone, Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie (Uitgeverij Peeters Leuven, 2010, ISBN 978-90-429-2192-4). 

Wie op zoek is naar een traditionele melodie om een dans op te maken, vindt in dit werk zeker zijn gading :  675 pagina’s met waardevolle info waarvan 600 pagina’s met melodieën. 

Wie heeft er dan nog nood aan buitenlandse deuntjes….

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.