Marie Plansjee

Gepubliceerd op 26 november 2022 om 20:09

In de bijgevoegde basisversie, met een onbepaald aantal paren in cirkel wordt hierop sterk ingespeeld. Deze versie werd onlangs gepubliceerd in het VVKB-tijdschrift "De Driesprong".

In zijn vervolgcursus maakte hij het de meer ervaren dansers moeilijker door de draaibeweging verder te maken dan algemeen gekend (anderhalve toer in 2 polkapassen), waardoor men ook buiten de gewoontegetrouwe cirkel te gaan dansen.

Deze versie wordt gedanst door 4 paren in vierkantopstelling, wat op zich dan weer het gemeenschapsdansen bevordert.

We voegen ook enkele gekende zangteksten bij. Vermoedelijk bestaan er nog andere... ook daar zijn we zeer benieuwd naar.

Zijn Marie Plansjee is zeker nog een lang leven beschoren...

 

Via deze link krijg je alvast een beeld hoe de Marie Plansjee voor vier paar er uitziet: https://youtu.be/L4rK3ju3vPQ

 

Marie Plansjee leeft!

 

Elke dans kent zijn oorsprong maar evolueert met de jaren of volgens de noodwendigheden.

Renaat Van Craenenbroeck, één van de pioniers van het Dansarchief, specialiseerde zich door zijn opzoekwerk naar de verschillende dansvormen uit de Kempen en Brabant.

Renaat was zelf een begaafd danser en lesgever.  Hij ging op een bepaald moment zijn eigen weg om zich meer te richten op de "basistechnieken van de volkse dans".

Hij gaf onderricht op een energieke gemotiveerde manier, waardoor velen, die bij hem ooit cursus volgden, er nu nog de vruchten van dragen. Hij liet een dans ook "leven", door die dans volgens de situatie aan te passen, zoals zijn creatie Marie Plansjee.

Op een gekend volks melodietje maakte hij een eenvoudig dansje om de beweeglijkheid en de typische Brabantse ritmische schottisch in te oefenen.

Reactie plaatsen

Reacties

Johan Morris
een jaar geleden

De melodie is blijkbaar heel erg verwant met de "Driekusman" - zie https://youtu.be/kASREG15oBM