Damuza : een aangename kennismaking

Gepubliceerd op 12 augustus 2022 om 15:39

Damuza is misschien qua naam iets minder bekend maar de organisatie kende haar start reeds in januari 2017.  De dansleiding en dansers waren afkomstig van verschillende, andere federaties.  Een korte terugblik.

 

Tot het jaar 2000 was de amateurkunstensector ongeveer op dezelfde wijze gestructureerd en de meeste bestaande dansfederaties hadden een 50-plus werking Meestal gebruikten de federaties hun naam met toevoeging van o.a. ‘senioren’ of ‘plussers’.

 

Vanaf 22 december 2000 kwam een nieuw decreet op de amateurkunsten tot stand, dat bepaalde dat per discipline nog maar één organisatie op Vlaams niveau werd gesubsidieerd.

In januari 2002 kozen daarom Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB), Vlaamse Volkskunstgemeenschap (VVG), Landelijke Vereniging voor Dans en Beweging (LVDB) en Anglo-American Dance Society (AADS) voor een fusie.  Deze fusie kreeg de naam ‘Danspunt’ en werd officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en is sindsdien structureel gesubsidieerd. De senioren kwamen onder ‘plussers’ van de Vlaamse volksdans .

 

Na enige tijd werd het duidelijk dat de klemtoon vooral op de moderne dans kwam te liggen en dat Vlaamse volksdans nauwelijks aan bod kwam in de nieuwe structuur.

Verschillende groepen haakten een voor een af en bv. VVKB startte terug als federatie (zonder subsidie) . De ‘plussers’ bleven doorgaan tot het najaar van 2016 en toen kregen zij de melding dat ze niet verder ondersteund zouden worden.

Op het dansweekend in Oostende (december 2016) wordt de beslissing van Danspunt voorgelegd aan alle aanwezigen. 

Er waren 3 opties :

- Stoppen, geen pluswerking meer (maar we waren ondertussen een grote vriendengroep geworden)

- ergens samenwerking zoeken

- op zelfstandige basis voortgaan zonder steun of tussenkomst van anderen.

Met zeer grote meerderheid wordt gekozen voor zelfstandigheid en zo werken we nog altijd.

 

Op de eerste vergadering met de dansleiding werd een passende naam gekozen : DAMUZA, afkorting van DAns, MUziek en ZAng.

Nog altijd zetten we met de groep ‘dansleiding en muzikanten’ voor onze enthousiaste  leden een jaarprogramma op poten. Als “volksdans voor 50 plussers” (ook voor jongeren  die zich goed voelen bij onze activiteiten) vallen we niet onder een bepaalde vereniging of federatie. Iedereen is welkom.

Wij organiseren 2 plustreffens per jaar. De samendans is voor groepen en individuele dansers waarbij, mits een woordje uitleg, iedereen meekan. En er zijn 2 cursussen waar vooral nieuw materiaal gebracht wordt want ook niet meer zo jonge dansers willen graag nieuwe aangepaste dansen.

 

Het jaarlijks hoogtepunt is ons weekend aan zee.  We zorgen we er voor dat iedereen meekan met het dansen : dansers met jaren ervaring, dansleiders op zoek naar nieuw materiaal, beginners die nog maar net vertrouwd zijn met volksdans. Nieuwe dansen wisselen af met  samendansmomenten en ontspanning waarbij de Vlaamse dansen zeker een plaats krijgen.

 

 

 

 

Wat staat dit jaar nog op ons programma ?

 

zaterdag 15 oktober 2022 danstreffen van 10.00 tot 16.00 uur

Zaal “de Griffel”, Dorpsstraat 37 2243 Pulle/Zandhoven

 

zaterdag 5 november 2022 cursus 10.00 tot 16.00 uur

Zaal “de Griffel”,  Dorpsstraat 37 2243 Pulle/Zandhoven

 

Het dansweekend aan zee gaat dit jaar door van vrijdag 9 tot zondag 11 december 2022, De Kinkhoorn  Zeedijk 330  8400 Oostende

 

Heb je interesse of wil je graag nadere inlichtingen ? Dan kan je steeds terecht bij damuza.secretariaat@gmail.com  of wouters.paula@gmail.com.

 

We kijken uit naar jouw komst !

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.