De Kempische begroeting

Gepubliceerd op 19 september 2022 om 20:13

Voor zover geweten werd de dans uitgevoerd door de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals tot omstreeks 1930.
Op 10 juli 1960 werden in Tielt de Europa-cavalcade en een volksdanswedstrijd georganiseerd. Karl Schyvens nam hieraan deel met de volksdansgroep “De Gagel” uit Herentals. Uit Turnhout was ook de afdeling Trouw van VKSV (Volkskulturele Stichting Vreugde) aanwezig.
In de archieven van Zonne (Turnhout) vinden we krantenknipsels terug over dit evenement, evenals de offerte voor het busvervoer.
Als anekdote bij de volksdanswedstrijd wist Karl Schyvens nog te vertellen dat er een prijs was voorzien voor de groep die van het verst kwam. Er werd flink wat geredetwist of Herentals dan wel Turnhout verder lag van Tielt. Uiteindelijk werd er een landkaart bijgehaald om dit te beslechten.

Goed 15 jaar later werd de dans weer samengesteld door Karl Schyvens, Renaat Bulkens (†) en Laurent Blankaert.

In de rand van deze dans werd ook nog een lied gezongen. Helaas ontbreekt ons de melodie, maar de zangtekst vermelden we hieronder.
Hopelijk vinden we ooit nog ergens de bijhorende muziek.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.