Meer dan een platina medaille !

Gepubliceerd op 23 mei 2022 om 16:20

 

De Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) is (ondertussen al meer dan) 70 jaar jong.  Zij werd opgericht op 21 januari 1951.

Deze organisatie heeft als doel het ondersteunen, het in stand houden van de Vlaamse volkskunst en erfgoed, en het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen in de Vlaamse volkskunst.

De V.V.K.B. werd geleidelijk verder en sterker uitgebouwd in cursussen, nationale ontmoetingsdagen, vormings- en kaderdagen. We denken hierbij aan nationale Meiboomplantingen, plaatselijke, gewestelijke, gouw- of nationale volkskunstfeesten, volkskunstfestivals, Sint-Maartensfeesten, Sint-Jans- en Luciaweekeinden...

Daarnaast werd een hechte band gesmeed tussen de respectievelijke volkskunstgroepen en volkskunstbeoefenaars uit heel Vlaanderen en tot ver buiten de grenzen van Vlaanderen. Dankzij die band kan de dansgazet trouwens ook regelmatig spontaan beroep doen op volkskunstbeoefenaars om een aantal items af te toetsen, waarvoor dank.

VVKB organiseerde ook in 1964 voor het eerst een Europese volkskunstmanifestatie onder de naam "Europeade 1964".Hier werd de kern gelegd van de jaarlijkse weerkerende Europeades, die inmiddels zijn uitgegroeid tot de grootste Europese volkskunstmanifestatie, georganiseerd vanuit Vlaanderen.Als gevolg van het inmiddels alom gekende coronavirus (COVID-19) gaat deze "platina" viering pas door op zondag 29 mei 2022.Namens de medewerkers van de dansgazet willen wij dan ook VVKB gelukwensen. Door hun blijvende inzet, zowel van hun bestuursleden, vrijwilligers en groepen, blijft de Vlaamse Volkskunst bestaan en groeien.  Op naar een volgende viering! 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.