Zwart als de nacht

Stoffen ‘zo zwart als de nacht’ kleuren zoals bij hedendaagse jeans of kleedjes het geval is, was vroeger niet mogelijk. Het gebruik van de kleur zwart bij de gewone mensen is pas meer courant geworden toen het verven van stoffen niet meer afhankelijk was van plantaardige kleurstoffen. Dan denken we aan het verven van stoffen voor bv.  kapmantels, schorten, pelerines, stroken van rokken, mannen broeken of -gilets, fazen…  Hoe gebeurde dat vroeger?

Lees meer »

De Polka van Hofstade

De polkamuziek werd opgetekend door musicoloog Hubert Boone te Hofstade (Vlaams-Brabant). Zoals bij zovele volksmelodietjes verwijst de gemeente in de titel naar waar de muziek werd opgetekend en was niet altijd verbonden aan een plaatselijke oude dans.  Daarom dat eenzelfde melodie soms op meerdere plaatsen terug te vinden is. 

Lees meer »

Het 19de Landjuweel van de Kempische Schuttersgilden

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt tijdens het weekend van 25 en 26 juni 2022 het 19de Landjuweel van de Kempische Schuttersgilden in onder de auspiciën van de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK).De HGK, opgericht op 3 februari 1952, is een koepelorganisatie van een 70-tal Schuttersgilden uit de Kempen. Alle aangesloten gilden beoefenen het schieten en zijn gegroepeerd naar het gebruik van hun wapen: handboog, kleine kruisboog, sint-jansboog, voetboog en buks. De gilden organiseren onder elkaar schietwedstrijden, maar zijn verplicht deel te nemen aan de schietspelen, gildefeesten en landjuwelen ingericht onder de auspiciën van de HGK.Het landjuweel wordt om de vijf jaar ingericht. In de voorafgaande vier jaar vergaren de gilden hun punten tijdens de jaarlijkse schietspelen, gildefeesten, keur- en studiedagen, … Als winnaar van het Landjuweel 2015 is de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen verantwoordelijk voor de inrichting van het landjuweel in 2020. Echter, het inmiddels alom gekende coronavirus (COVID-19) heeft hier anders over beslist! De inrichting werd afgelast en uitgesteld naar 2022.Op zaterdag zijn er de schietwedstrijden per wapen. Op zondag is er in de voormiddag een gildemis in de parochiekerk Sint-Antoniuskerk in Essen, een academische zitting en een gildemaaltijd. De namiddag start met het 'Schoon Inkomen', een optocht van 33 deelnemende schuttersgilden doorheen een aantal straten van Essen.

Lees meer »

De flikkerpotpourri

In de 80’er jaren verscheen in “Dansen uit de Zuidelijke Lage Landen I” een reeks gecreëerde dansen van de Nederlandse Elly Olderaan, waarbij deze "Flikkerpotpourri". Ze gebruikte daarvoor traditionele Vlaamse muziek, zo ook deze muziek afkomstig van de LP “Doedelier in beweging” (CR28149).

Lees meer »

Paasklokken of Paashaas ?

Veel Paasgebruiken zijn afgeleid van een niet-christelijk lentefeest, zoals het rapen van eieren. Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Dat was zeker nodig na de zware vasten. Het vastengebod gold aanvankelijk louter vlees, maar in het jaar 640 bepaalde paus Gregorius de Grote dat gelovigen zich ook dienden te onthouden van producten die daarin hun oorsprong vonden, dus boter, kaas, melk en eieren. 'Zwart vasten' is de vakterm. Wel kregen gelovigen mettertijd een lichter regime opgelegd, met zowel algemene als individuele dispensaties (het befaamde boterbriefje!).

Lees meer »

De strijd tussen vastenavond en de vasten

Als er één feest is waarbij uitbundigheid centraal staat, dan is het wel carnaval. Het carnavalsfeest wordt gevierd in de drie dagen voor Aswoensdag en wordt traditioneel afgesloten met Vette Dinsdag en Vastenavond. 

Lees meer »

De Contradans van Brussel

Deze “Contradans van Brussel” werd gecreëerd door Jos Gerrits ter gelegenheid van landbouwfeesten in Brussel, begin jaren 1990. Bij een optreden op deze feesten mocht alleen gedanst worden op muziek van het ‘Brabants volksorkest’. De muziek vond men op  de LP (of CD met dezelfde naam) : Flemish Folk Music, uitgegeven in 1988, of op CD : Het Brabants Volksorkest, Flemish Folk Music, Vol. 1 & 2, 2004 (heruitgave).

Lees meer »

Opgelet ! De gans rijdt uit !!!

Tussen Aswoensdag en halfvasten stoot je in de Antwerpse Polderdorpen op een plaatselijke activiteit, want “de gans rijdt uit!”.  In Berendrecht, Zandvliet, Stabroek, Putte, Hoevenen en Ekeren komt men dan vreemde dingen tegen in het dorpscentrum: kleurrijke groepen, flinke boerenpaarden en een lugubere galg… 

Lees meer »

Turnhout Kermis

Volgens Marc Willems, dansleiding Koninklijke Dansgroep Zonne, is de dans 'Turnhout Kermis' ontstaan uit een uitdaging :

Lees meer »

Wat doet dansen met je brein ?

Jij, als danser, kent waarschijnlijk wel het gevoel: de lichte euforie wanneer je, zwetend en met bonkend hart, de dansvloer verlaat om even uit te blazen. Moe maar voldaan, alsof je een uur intensief gesport hebt. En eigenlijk héb je ook net gesport. Als je danst, gaat je hart sneller slaan, je ademhaling versnelt en je gebruikt veel verschillende spiergroepen. En daar wordt je lichaam sterker van.  Niet alleen gebruik je je hele lijf, maar ook je hoofd. Al je bewegingen worden immers vanuit je brein gecoördineerd. Zo helpt dansen tegen depressies en heeft het zelfs een effect op ziektes als Alzheimer en Parkinson

Lees meer »

Onschuldig ?

Mijn 8-jarige kleindochter leert in haar klasje lezen.  We helpen haar thuis met lezen door haar enkele boekjes te geven, waaronder een boekje met kinderliedjes.Vorige week vroeg ze mij: “”wat is de houten been? Ze had dit gelezen in het liedboekje bij het spelliedje “twee emmertjes water halen”. Dus, op zoek naar informatie op het alleswetende internet…

Lees meer »

Harten troef

Volksdansgroep Zonne (Turnhout) creëerde deze dans op de muziek "Wals voor Polle ",  een melodie die Wim Poesen componeerde als huwelijksgeschenk voor zijn vriend Polle Ranson.

Lees meer »

Nieuwjaarszingen met de rommelpot

Vroeger stelde een ongeschreven regel dat het zingend rondgaan voor geld (bedelzingen) toegestaan was binnen de 12 dagen tussen Kerstmis en Driekoningen.  Oorspronkelijk was het een traditie die door volwassenen werd beoefend. De arme bevolking ging van deur tot deur voor wat extra geld of eten om de harde wintermaanden  door te komen. Tijdens de feestdagen werden mensen geacht om genereuzer te zijn.

Lees meer »

Materiaal en kledij over te nemen

Spijtig genoeg stopt volksdansgroep De Vlasblomme uit Bissegem met haar werking.   De voorbije optredens, de reizen, de vriendschap en dansplezier zullen hopelijk nog lang in het geheugen van dansers en muzikanten blijven hangen..

Lees meer »

De mezenjagers

Antwerpenaren worden spottend ook wel Sinjoren genoemd.  Maar wist je dat men ze ook ‘Mezenvangers’ noemde ?

Lees meer »

De Lievekensdans

Onderzoek naar dansmateriaal levert soms interessante contacten op. Tijdens gesprekken met dansleiders en muzikanten duiken regelmatig dezelfde namen op en, als men dieper gaat zoeken, komt men bij toeval op een aantal aanknopingspunten.

Lees meer »

De Stoetendans

Je bent te gast op een buitenlands festival en alle groepen worden verondersteld mee te lopen in een stoet... of er wordt een groot evenement in je woonplaats georganiseerd waar je met je groep meeloopt in een optocht.  Dat wordt even nadenken, niet ?  

Lees meer »

de Kadril van Mazenzele

Mazenzele (Mauzel voor de inwoners) is een deel van de gemeente Opwijk, sinds de fusie van 1977.  Het heeft zijn eigen karakter behouden met als sociaal zwaargewicht “De Gille’ (de Gilde).

Lees meer »

Brabants Centrum voor Muziektradities

De nestor van de Vlaamse volksmuziek, Hubert Boone uit Nederokkerzeel, ligt mee aan de basis van de 'revival' van de volksmuziek in Vlaanderen. Zijn rol in het opzoekingswerk hieromtrent, o.a. samen met Renaat Van Craenenbroeck, kan niet genoeg benadrukt worden. Zijn talrijke publicaties en zijn onverdroten inzet om onze Vlaamse volksmuziek in stand te houden en zo door te geven aan volgende generaties, onderstrepen zijn bijzondere waarde.  

Lees meer »

Spinningen

Een volksgebruik waar men nauwelijks iets over hoort, is  ‘spinningen’. Het is een gewoonte die vanaf de zestiende eeuw en mogelijk al vroeger, gekend was in de dorpen en op het platteland. Tijdens de lange wintermaanden lag verveling op de loer maar zoals het spreekwoord zegt: “een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil”. 

Lees meer »

Polka in P groot

Een dans om lekker even door te dansen.  De moeite om er je tanden in te zetten, maar toch makkelijk genoeg om er lekker van kunnen te genieten...deze polka in P groot.

Lees meer »

De Kadril van Lier

Via vele mediakanalen hebben we kunnen merken dat de meeste volksdansgroepen een frisse start hebben genomen.  Na de lockdownperiode, waarbij vele groepen de meest creatieve oplossingen bedachten, kunnen we eindelijk weer de dansschoenen aantrekken. 

Lees meer »

De Schottisch

Alhoewel een schottisch regelmatig op het programma staat tijdens volksdansbijeenkomsten, weten maar weinigen de oorsprong en historiek ervan.

Lees meer »

Lange Schottisch

'Onder den Toren' : wie heeft op het een of ander volksdansbal zich niet laten leiden door deze muziek en danspassen ?

Lees meer »