Brabants Centrum voor Muziektradities

Gepubliceerd op 14 november 2021 om 21:55

De nestor van de Vlaamse volksmuziek, Hubert Boone uit Nederokkerzeel, ligt mee aan de basis van de 'revival' van de volksmuziek in Vlaanderen. Zijn rol in het opzoekingswerk hieromtrent, o.a. samen met Renaat Van Craenenbroeck, kan niet genoeg benadrukt worden. Zijn talrijke publicaties en zijn onverdroten inzet om onze Vlaamse volksmuziek in stand te houden en zo door te geven aan volgende generaties, onderstrepen zijn bijzondere waarde.  

 

De volledige verzameling (bibliotheek & instrumenten) van musicoloog Hubert Boone werd in 2011  geschonken aan de gemeente Kampenhout en heeft sinds zaterdag 2 oktober 2021 zijn definitieve bestemming gevonden in het Brabants Centrum voor Muziektradities.  Dit centrum is gelegen in het centrum van Kampenhout (Vlaams-Brabant) en maakt, samen met het Witloofmuseum, deel uit van het cultuur- en beleefcentrum ‘De Krop’.

In de eerste ruimte valt vooreerst de grote bibliotheek op. Momenteel bevat ze een verzameling van ca. 1350 boeken en overdrukken, hoofdzakelijk over de Belgische en Europese volksmuziek. Deze bestaat uit liederen, instrumentale muziek, instrumentenkunde, iconografisch en fotografisch materiaal, handgeschreven optekeningen, volkskundige werken, enzovoort...

 

Deze unieke verzameling is een van de belangrijkste van ons land. Wie interesse heeft voor de Vlaamse en bij uitbreiding Belgische volksmuziek, vindt in het BCM een hele verzameling wetenschappelijke publicaties. Je kunt er zoeken tussen al de Vlaamse liedboeken die in de 19de en 20ste eeuw verschenen zijn : Willems, Snellaert, de Coussemaker, Bols, Peeters, Lootens & Feys, Blyau & Tasseel, het driedelig standaardwerk van Van Duyse, Het Antwerps Liedboek, de studie van Paul Collaer, enzovoort.

 

Voor musicologen en choreografen is er een uitgelezen verzameling van historische en beschrijvende werken over de Europese dansgeschiedenis, zoals de Orchésographie van Thoinot Arbeau (1588), Manuscrit des Basses Danses van Closson, de studies van Curt Sachs, Franz Böhme, Cellarius, Georges Desrat, Friedrich Zorn, Richard Wolfram, Cecil Sharp, Aenne Goldschmidt , J.M. & Yves Guilcher en nog vele andere werken. Men vindt er ook talrijke werken van bekende Europese volksmuziekdeskundigen: al de publicaties van Béla Bartók (ons bezorgd door Bartok specialist Denijs Dille), studies van Zoltán Kodály, enzovoort. Ook voor de geïnteresseerden van Zweedse dansmuziek zijn talrijke publicaties voorhanden, zoals de reeks Svenska Lătar van Nils en Olof Andersson.

Honderden handgeschreven notities van het repertoire van de vroegere Brabantse en Kempense dansorkesten, opgetekend en verzameld door Hubert Boone, kun je er raadplegen. 

 

In het tweede deel van het BCM worden  een zestigtal instrumenten uit onze volksmuziektraditie tentoongesteld. Er worden alleen muziekinstrumenten getoond die in België werden gebouwd of een speciale plaats bekleedden in onze lokale tradities.  Je vindt er een aantal prachtige accordeons van de belangrijkste Belgische bouwers uit de 19de en 20ste eeuw. Een tiental hommels geven een duidelijk beeld van wat er allemaal vervaardigd werd in onze gewesten. Ook de doedelzaktraditie is goed vertegenwoordigd, met als pronkstuk een historisch exemplaar, gebouwd in 1957 door de Brusselse kunstenaar Jacques Laudy. Het is een van de allereerste voorbeelden van de heropleving van de doedelzak in ons land.

Er zijn ook een aantal rariteiten zoals een ossenhoorn, gebruikt bij het Heiluizer-ritueel in Hoogstraten, een viool van een amateurbouwer uit Hofstade, een bellenriem die gebruikt werd door een dansorkest van Tildonk en een 16de of 17de-eeuwse mondtrom die opgegraven werd bij het uitbaggeren van de Dijle nabij Mechelen. Kinderinstrumenten die te maken hebben met het lenteritueel zijn de waterfluitjes in potaarde. Naar ons weten zijn er maar twee dergelijke exemplaren bewaard in de Belgische musea.

Over de muziekinstrumenten vindt men in de bibliotheek talrijke gespecialiseerde werken, niet alleen over België, maar wereldwijd. Ook al de publicaties van Hubert Boone en zijn collega Wim Bosmans  hebben een plaatsje in de bibliotheek.

 

De bibliotheek kan vrij geconsulteerd worden.

De boeken worden niet uitgeleend en mogen ook niet gekopieerd worden. Wel is het toegelaten om er foto’s te nemen. 

Het centrum de Krop bevindt zich in de Dorpsstraat 9b te 1910 Kampenhout (achter het OCMW-gebouw). 

De openingsuren zijn: dinsdag 14-18u, woensdag 13-17u, zaterdag en zondag 10-18u; gesloten op feestdagen. Het bezoek is gratis.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Marleen Van de Wiele
3 jaar geleden

De moeite waard.