Leve Sint Niklaas !!!

Gepubliceerd op 23 november 2023 om 22:11

Eind november...  de periode waarin de kinderen vol verwachting uitkijken  naar de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet en waarbij de Sinterklaasliedjes door de huiskamer galmen.

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werden nogal wat  kinderliedjes rond Sinterklaas genoteerd : korte, eenvoudige liedjes die soms vrij oud waren en door mondelinge overlevering doorgegeven.

De belangstelling voor volkscultuur tijdens de Romantiek in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgde voor een hernieuwde belangstelling. Daardoor  werden deze liedjes voor het eerst opgetekend en gepubliceerd. Een aantal van deze volksliedjes worden nu nog steeds gezongen.

 

In 1850 verscheen het kinderboek ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’ van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman. Hierin stond onder meer de tekst van 'Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!'.  

In 1912 plakte Johan de Veer deze tekst op een Duits volkslied (im Märzen der Bauer) en zo ontstond het Stoombootlied dat we allemaal kennen.

 

 

Het lied ‘Sinterklaas Kapoentje’ stamt uit de 19e eeuw .

Maar wat is een kapoentje eigenlijk en hoe is het woord in dit lied terechtgekomen?

Het woord ‘kapoentje’ heeft verschillende betekenissen . Er zijn dan ook meerdere verklaringen voor. 

De eerste theorie heeft te maken met de meest bekende betekenis van het woord ‘kapoen’, namelijk ‘gecastreerde haan’.Dit is niet iets dat je op het eerste gezicht zou associëren met Sinterklaas. Er wordt echter gesuggereerd dat de naam duidt op de celibataire levensstijl van bisschop Sint Nicolaas. In de loop van de geschiedenis zijn mensen die geen kinderen konden krijgen wel vaker aangeduid als ‘kapoentje’ en dit zou ook voor Sinterklaas op kunnen gaan.

Een andere theorie gaat uit van een hele andere betekenis van het woord ‘kapoentje’. Het woord werd namelijk ook eeuwen gebruikt als een synoniem van ‘schurk’ of ‘bandiet’. In de 19e eeuw is de betekenis van het woord ‘kapoentje’ echter minder negatief geworden. Zo is de betekenis van ‘kapoentje’ vooral in het Vlaams van ‘deugniet’ of ‘kwajongen’ naar een meer liefkozende naam voor kinderen verschoven. Deze betekenis van het woord ‘kapoentje’ zou in die betekenis in het lied verwerkt kunnen zijn. Sinterklaas is immers een kinderfeest.

 

En nu gaan we zingen !!! We hebben een aantal liedjes voor jullie samengebracht.  

 

 

 

We beginnen voor de allerkleinsten

(4 à 6 j).

Voor de iets groteren

Dit liedje vonden we in de bundel "Dansen en zingen met Repelsteeltje".  Een liedje dat rond de jaren 1970 werd aangeleerd  maar nu nog altijd gezongen wordt door de groep 'Repelsteeltje'(Kontich). 

De bundel is ten zeerste een aanrader met tal van liedjes en dansen voor kinderen.  Binnenkort kunt u er hier een paar van vinden. Met dank aan Annelies De Smet !

 

En om af te sluiten die leuke liedje over Zwarte Piet met zijn fiets....

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.