Datum 

    Titel

  Dans

   Info

04.04.2021

18.04.2021

24.04.2021

28.04.2021

15.05.2021

19.05.2021

02.06.2021

05.06.2021

10.05.2021

17.06.2021

25.06.2021

26.06.2021

10.07.2021

11.07.2021

19.07.2021

29.07.2021

05.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

22.08.2021

24.08.2021

25.08.2021

03.09.2021

05.09.2021

11.09.2021

16.09.2021

22.09.2021

26.09.2021

30.09.2021

09.10.2021

20.10.2021

25.10.2021

01.11.2021

04.11.2021

10.11.2021

14.11.2021

20.11.2021

01.12.2021

06.12.2021

13.12.2021

15.12.2021

19.12.2021

23.12.2021

29.12.2021

30.12.2021

 

03.01.2022

08.01.2022

13.01.2022

18.01.2022

27.01.2022

04.02.2022

09.02.2022

11.02.2022

18.02.2022

26.02.2022

02.03.2022

08.03.2022

27.03.2022

30.03.2022

05.04.2022

16.04.2022

24.04.2022

30.04.2022

11.05.2022

16.05.2022

20.05.2022

23.05.2022

02.06.2022

11.06.2022

23.06.2022

30.06.2022

03.07.2022

07.07.2022

21.07.2022

29.07.2022

12.08.2022

21.08.2022

30.08.2022

01.09.2022

03.09.2022

12.09.2022

19.09.2022

28.09.2022

06.10.2022

20.10.2022

30.10.2022

12.11.2022

26.11.2022

09.12.2022

29.12.2022

 

06.01.2023

16.01.2023

22.01.2023

28.01.2023

03.02.2023

10.02.2023

22.02.2023

25.02.2023

02.03.2023

06.03.2023

14.03.2023

19.03.2023

30.03.2023

02.04.2023

14.04.2023

26.04.2023

11.05.2023

17.05.2023

19.05.2023

26.05.2023

02.06.2023

15.06.2023

22.06.2023

09.07.2023

01.08.2023

15.08.2023

21.08.2023

26.08.2023

08.09.2023

26.09.2023

07.10.2023

24.10.2023

06.11.2023

10.11.2023

19.11.2023

23.11.2023

1. La Bamba...............................................................................

2. Verhuis...................................................................................

3. Erwten en bonen...................................................................

4. St Truiderkermisdans...........................................................

5. Mierenjagers van Knesselare...............................................

6. Ode aan onze Vlaamse volksdansen...................................

7. Hanen pakken.......................................................................

8. Bedankt.................................................................................

9. Kadril van Maldegem............................................................

10. Hanske van Leuven.............................................................

11. Steltencarroussel ...............................................................

12. Schreefdans........................................................................

13. Uitwisseling.........................................................................

14. Bezoekers............................................................................

15. Uit het leven gegrepen.......................................................

16. Muziek zoekt dans : Oma Zurka.........................................

17. Marbisoux...........................................................................

18. 80 jarigen en de Zevensprong............................................

19. Kolom van Kapellen............................................................

20. Een gilde meer dan feesten alleen....................................

21. Werelddag van de folklore.................................................

22. Klepperdans van Kapellen..................................................

23. Spinnen van Kapellen.........................................................

24. Schietspoel van Kapellen....................................................

25. Lange Schottisch ................................................................

26.Renaat Van Craenenbroeck.................................................

27. De Schottisch......................................................................

28. De Schottisch van Holsbeek...............................................

29. Kadril van Lier.....................................................................

30. Carrousel van het Zimmerplein.........................................

31. Polka in P groot...................................................................

32. Op de lijst............................................................................

33. Dansen met 3 aflevering 1 : de Trizurka............................

34. Spinningen..........................................................................

35. Dansen met 3 aflevering 2 : Russische polka ...................

36. Brabants Centrum voor Muziektradities...........................

37. Het leven van alledag ver-taald..........................................

38. Dansen met 3 aflevering 3 : Den Engelsche .....................

39. Kadril van Mazenzele .........................................................

40. De Stoetendans ..................................................................

41. Dansen is onze regel wel ...................................................

42. De Lievekensdans ..............................................................

43. De Mezenjagers .................................................................

44. Materialen en kledij over te nemen ..................................

45. Nieuwjaarszingen met de Rommelpot .............................

 

46. Hartentroef ........................................................................

47. Onschuldig .........................................................................

48. Wat doet dansen met je brein ? ........................................

49. Turnhout Kermis ................................................................

50. Lichtmis en pannenkoeken ...............................................

51. Den Engelsche : nen halve of ne hele ...............................

52. Opgelet ! De gans rijdt uit ! ................................................

53. Opening van ‘De Beurs’ .....................................................

54. Het is allemaal geen haar knippen ...................................

55. Contradans van Brussel .....................................................

56. Strijd tussen vastenavond en de vasten ...........................

57. Kadril van Elewijt ................................................................

58. Podcast over de Greef van Halfvasten ..............................

59. Eierdans ‘ouden ouden ezele’ ...........................................

60. Pier van Halle .....................................................................

61. Paasklokken of paashaas ..................................................

62. Mede-werkers gevraagd ....................................................

63. Dansje voor Hilde ..............................................................

64. De Flikkerpotpourri ............................................................

65. 19e Landjuweel der Kempische Schuttersgildes ..............

66.Het hartje in de WC deur/ de spreeuwenpot ....................

67.Meer dan een platina medaille ..........................................

68. De Polka van Hofstade ......................................................

69. Bedelfeesten ......................................................................

70. Zwart als de nacht .............................................................

71. Vur hubben ‘m ...................................................................

72. Europeade Klaipèda ...........................................................

73. Hello Schoten ! ...................................................................

74. Kolom in kring ....................................................................

75. De Gooreindse ...................................................................

76. Damuza : een aangename kennismaking .........................

77. Verkoeling zoeken ..............................................................

78. Opleiding tot lesgever Vlaamse volksdansen ...................

79. Meisjesdans Onder de linde .............................................

80. D’inspiratiedag ...................................................................

81. Wie kent deze liedjestekst ? ..............................................

82. De Kempische begroeting .................................................

83. Defilé van klederdrachten Portugal ..................................

84.  Hoe maak je van een defilé een boeiend verhaal ? ........

85. De Paling als martelaar van het volksvermaak ................

86. Winterwals .........................................................................

87.Bundel danscreaties Richard Schittecat.............................

88. Marie Plansjee....................................................................

89. Het kaarsenmenuet ...........................................................

90.Onder de rokken gekeken ..................................................

 

91.De Mechelaar ......................................................................

92. De Lansierskadril van Turnhout.........................................

93. Aaneengevrozen ..............................................................

94. De Zevensprong van Kapellen..........................................

95. Rondedans ........................................................................

96. Dubbele spiegel .................................................................

97. Bezemdans en de Aalsterse Gilles ....................................

98. Week van de vrijwilliger .....................................................

99. Gouden Naaske ..................................................................

100. Stafkes wals ..............................................................

101. Ridder Mirlemei : ridders en jonkvrouwen.....................

102. Stokkendans van Borgerweert........................................

103. Hoegaardse wals .............................................................

104. Wat eten we vandaag ? ...................................................

105. Ward De Beer ..................................................................

106. Wasvrouwendans ............................................................

107. Hubert Boone : 70 jaar muzikant ...................................

108. Dronken Vaandrig ...........................................................

109. Wisselgalop ......................................................................

110. Kadullekens......................................................................

111. Bruiloftsdans van Perreken ............................................

112. Europeade 2023..............................................................

113. De Speldans ...................................................................

114. Groen is ’t gras ..............................................................

115. Oogsten wat men gezaaid heeft ..................................

116. Begijntjes laat besluit ...................................................

117. Demdans  ......................................................................

118. Piet Pottie - 90 jaar  .......................................................

119. De Kortrijkse pijpendans ...............................................

120. Stokkendans met nar.....................................................

121. Wals van Zemst ..............................................................

122. Het Windmoleken...........................................................

123. Polka van Berg.................................................................

124. Frans Jacob : volksdans en poppenspel.........................

125. Mandendans....................................................................

126. Leve Sint-Niklaas .............................................................

127. Waver walske

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X