De Kadril van Elewijt

Gepubliceerd op 8 maart 2022 om 15:00

 

De eerste aantekeningen voor deze kadril werden gemaakt door Renaat Van Overbeke († 2017), medewerker van het Vlaams Dansarchief, te Elewijt in het voorjaar van 1980.
Deze dans werd vroeger uitgevoerd door de plaatselijke – ondertussen slapende - gilde. De notering gebeurde toen op verklaring van enkele oud-dansers, dus vlug en summier.  Ook omdat men toen nog niet beschikte over de nodige apparatuur om beeldopnames te maken.

Tijdens het Kempisch gildefeest in 1999 demonstreerden 2 gilden deze kadril en ook op een VVKB-seniorendansdag werd deze dans aangeleerd. Van waar kwam deze plotselinge belangstelling voor deze totaal niet gekende kadril ?

In de jaren 1989 – 1990 werden Johnny Ooye en Andrea Sterck, beiden met de nodige expertise in het noteren van oude dansen, persoonlijk aangesproken door het bestuur van de harmonie Sint-Hubertus van Elewijt.

De harmonie wou immers bij een volgende jubileumviering fier uitpakken met deze kadril. Bij het uitblijven van een dansbeschrijving, naar aanleiding van voornoemde eerste aantekeningen, verzocht deze harmonie hen om te helpen bij het terug op punt stellen en uitschrijven van deze kadril.
Bij enkele oude harmoniemuzikanten, die vroeger de Elewijtse kadril hadden gedanst bij de slapende gilde, werden meerdere avonden besteed aan het noteren, uittesten en aanleren van de verschillende figuren.
Andrea en Johnny werkten nadien samen om deze kadril bij andere gilden en volksdansgroepen aan te leren en in gangbare terminologie neer te schrijven.

Deze vlot dansbare kadril kent, door zijn eenvoud, ook ingang bij heel wat volksdansgroepen en staat dikwijls op het programma van volksdansbals, mede door de publicatie van de dansbeschrijving in “De Grote Ronde”, het vroegere tijdschrift van VVKB.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.