Op de lijst !!!

Gepubliceerd op 25 oktober 2021 om 20:50

Verkiezingen ?  Wees gerust, geen top 100 of top 1000…

Alhoewel, bij een verkiezing zouden bij sommige mensen onze ‘Vlaamse volksdansen’  bovenaan staan, misschien zelfs met stip.

 

Er is een ander heuglijk feit. Sinds 22 oktober jl. staan ‘Vlaamse volksdansen’ op de lijst van Immaterieel Erfgoed in Vlaanderen (www.immaterieelerfgoed.be).  Eindelijk erkenning dat deze dansen deel uit maken van het volksleven in Vlaanderen, dat ze waardevol zijn en er daarom dringend werk moet gemaakt worden van een goede bewaring (borging in vaktermen). 

Bij onderzoek naar achtergronden, info, verbanden enzovoort..  moeten we dikwijls erg diep  graven om relevante informatie boven te halen. Toen we in dat verband op de site van ‘immaterieel erfgoed in Vlaanderen’ belandden, bleek tot onze verbazing dat Vlaamse volksdans hier helemaal niet vermeld stond. (Vendelen, Vlaamse kledij of klederdracht, Vlaamse volksmuziek trouwens ook niet) 

Daarom hebben we alvast werk gemaakt om onze volksdansen op deze lijst te krijgen. Met hulp van Sarah van  Werkplaats Immaterieel Erfgoed die ons hierin goed begeleid heeft, hebben we de nodige formaliteiten in orde gebracht zodat onze dansen tenminste de erkenning krijgen die ze verdienen.  

Als je naar de ons omringende landen kijkt, is het ‘borgen’ van eigen erfgoed daar al jaren geleden van start gegaan én gesteund vanuit de overheid. Als je bijvoorbeeld een bepaald liedje zoekt, kijk dan maar eens op de ‘liederenbank’ in Nederland.  Veel kans dat je het daar vindt.  Voor een volgend artikel over ‘spinningen’ vonden we veel info…. in Nederland, met verwijzing naar Vlaanderen. Ook in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië...staan ze al een heel stuk verder op de vlak.  We hebben dus nog flink wat in te halen.  

Maar nu, nu heffen we even het glas op deze eerste stap.  En waarom niet  een dansje wagen om het te vieren !!!

Reactie plaatsen

Reacties

LAEKEMAN
3 jaar geleden

Proficiat en dank voor de inspanningen! Kan je mij helpen om de pagina terug te vinden op de webstek?